Færre flyktninger tatt opp i høst

Bare 13 flyktninger er blitt tatt opp ved NTNU dette semesteret. Antallet har falt etter at det ble innskjerpet at opptakskravene for flyktninger er de samme som for øvrige søkere.

Bildet viser NTNU bokstavene, litt av bygningene Ankeret, og Kompasset ved NTNU i Ålesund
NTNU i Ålesund. Foto: Sissel Basso/NTNU

This article is also available in English.

I vårsemesteret i år tok NTNU opp 53 flyktninger. Høsten 2022 begynte 46. I alle tre semestre har det kommet mange søknader som av ulike grunner ikke oppfyller opptakskravene. Vanligste årsak er manglende dokumentasjon på kunnskaper i engelsk.

Av de 13 flyktningene som begynte ved NTNU i høst kom sju fra Ukraina, tre fra Syria, to fra Belarus og én fra Tyrkia. 11 av dem studerer i Trondheim og to i Gjøvik. Mer enn halvparten av flyktningene studerer for tiden norsk.

Alle flyktninger følger ellers det ordinære mottaksprogrammet for internasjonale studenter.

Spesialordning

Flyktninger som har fått beskyttelse i Norge og som blir tatt opp til høyere utdanning slipper å betale skolepenger, slik ordinære søkere fra land utenfor EU må gjøre fra og med dette semesteret.

Antall flyktningestudenter de siste to årene har vist seg å bli langt lavere enn det man trodde like etter krigsutbruddet i Ukraina.

Våren 2022 fikk NTNU og de andre universitetene som en spesialordning ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet for å gi flyktninger mulighet til å starte, eller fortsette høyere utdanning.

Ordningen gjelder flyktninger fra alle land, ikke bare fra Ukraina, men en forutsetning er at søkerne må befinne seg i Norge og ha blitt innvilget beskyttelse av norske myndigheter. De må også ha bestått en engelsk-test.

Søknadsfrist 1.desember

Ved NTNU har fagmiljøene gjort et stort arbeid med å identifisere og synliggjøre studietilbud som kan egne seg for flyktninger. Tilbudene er samlet på denne nettsiden og omfatter både master- og bachelorutdanning, men først og fremst enkeltemner. All undervisning tilbys på engelsk. Kapasiteten innen norsk språkopplæring er også økt.

Studietilbudet for våren 2024 er nettopp lagt ut, med søknadsfrist 1.desember. Det blir da bare mulig å søke på enkeltemner.

Fram til i sommer har det vært et eget opptak for flyktninger. Søknadene er blitt behandlet fortløpende helt frem til 15.juli. Denne ordningen har vært tilpasset en virkelighet der flyktningene kommer til Norge gjennom hele året.

Per i dag er det uvisst om denne spesialordningen blir videreført for høstsemesteret 2024, eller om flyktningene da må følge den ordinære søknadsfristen som er 15.april.

Flere flyktninger ved UiB og UiO

Også ved de andre universitetene har tilstrømningen av flyktninger de siste to årene vært mindre enn ventet. Ved universitetene i Oslo og Bergen har man i høst likevel tatt opp noen flere søkere enn ved NTNU. Universitetet i Bergen har nå ca. 60 flyktningestudenter og Universitetet i Oslo ca. 40.

Så langt er over 53.000 ukrainere bosatt, eller på vei til å bli bosatt i Norge etter Russlands angrep på Ukraina i 2022. Selv om prognosene er usikre, ventes det nå at det kommer ytterlige 30.000 fordrevne fra Ukraina neste år.