Høye karakterkrav og godt kvalifiserte studenter på de fleste av studiene ved NTNU

Til tross for nasjonal nedgang i søkertall, har NTNU godt kvalifiserte søkere til de aller fleste studieprogram. Teknologistudiene har jevnt over høye karakterkrav. Også innenfor grunnskolelærerutdanning og helse- og sosialfag er det godt kvalifiserte søkere.

– NTNU har vært preget av pandemi i mer enn to år. Jeg gleder meg til å ønske studentene velkommen til en normal studiesituasjon igjen, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU. Foto: Thor Nielsen / NTNU

Til tross for nasjonal nedgang i søkertall, har NTNU godt kvalifiserte søkere til de aller fleste studieprogram. Teknologistudiene har jevnt over høye karakterkrav. Også innenfor grunnskolelærerutdanning og helse- og sosialfag er det godt kvalifiserte søkere.

I år har 17 583 fått tilbud om studieplass ved NTNU.

Det er 1380 flere enn i 2019. De nye studieplassene som ble tildelt under pandemien videreføres, og fylles med godt kvalifiserte søkere.

1394 av de tilbudte studieplassene er i Ålesund, og 1964 er i Gjøvik. Resten er i Trondheim.

55,4 prosent av studieplassene er tilbudt kvinner, mens 44,6 er tilbudt menn.

– Vi har som tidligere år så mange gode søkere per studieplass at det er vanskelig å komme inn på de fleste studiene, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

– Vi har som tidligere år så mange gode søkere per studieplass at det er vanskelig å komme inn på de fleste studiene, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

To unormale år med pandemi

– Det er attraktivt å studere ved NTNU, og vi fyller våre studieprogram med svært godt kvalifiserte søkere. Teknologistudiene har jevnt over høye karakterkrav. Også innenfor grunnskolelærerutdanning og helse- og sosialfag er det svært gledelig å se at har vi godt kvalifiserte søkere, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

– Vi ser at det har vært to unormale år med pandemi. Mange arbeidstakere ble permittert, og brukte tiden til å studere, mens ungdom hadde færre valgmuligheter og har knapt gjort annet enn å studere. Søkertallene gikk ned i år. Det var som forventet. Ved NTNU er vi tilbake på søkertall omtrent som de vi hadde før pandemien, sier Marit Reitan.

Økte krav for medisin i Trondheim

Nedgangen i antall søkere var mindre ved NTNU enn den nasjonale nedgangen.

Selv om søkertallene har gått ned, har inntakskravene til de mest populære studiene holdt seg like høye eller økt noe siden fjoråret.

– Vi har som tidligere år så mange gode søkere per studieplass at det er vanskelig å komme inn på de fleste studiene, sier Reitan.

I år har NTNU flyttet noen av studieplassene i medisin i Trondheim til Levanger og Ålesund. Alle stedene har høye krav, men opptakskravene for å komme inn på medisin i Trondheim har økt sammenlignet med i fjor.

Ser frem til normal studiesituasjon

Det er også opprettet et nytt femårig masterprogram i økonomi og administrasjon i Trondheim.

– Vi har lyktes godt med å tiltrekke oss mange svært godt kvalifiserte søkere til siviløkonomutdanningen. Det er jeg godt fornøyd med, sier Reitan.

– NTNU har vært preget av pandemi i mer enn to år. De siste koronatiltakene har hengt med oss helt til nå. Høsten 2022 blir det første semesteret helt uten tilpasning til pandemien siden 2019. Jeg gleder meg til å ønske studentene velkommen til en normal studiesituasjon igjen, sier Reitan.

Les mer her om årets opptak.

Kontaktperson: 

Prorektor for utdanning, Marit Reitan.