Høye kvalitetskrav på flere studier ved NTNU i Ålesund

Da søknadsfristen gikk ut i april i år, skilte søkertallene i Ålesund seg positivt ut fra landsgjennomsnittet. Til tross for at søkertallene til høyere utdanning hadde nasjonal nedgang på 12,4 prosent, kunne NTNU i Ålesund glede seg over det motsatte, en oppgang på 12,7 prosent

Da søknadsfristen gikk ut i april i år, skilte søkertallene i Ålesund seg positivt ut fra landsgjennomsnittet. Til tross for at søkertallene til høyere utdanning hadde nasjonal nedgang på 12,4 prosent, kunne NTNU i Ålesund glede seg over det motsatte, en oppgang på 12,7 prosent

I år er det sendt ut tilbud til 1394 søkere til grunnstudiene ved NTNU i Ålesund.

Høye opptakskrav

Det nye tilbudet om å studere medisin i Ålesund har som forventet gitt høye opptakskrav, her er poenggrensen 61,4 for de som har førstegangsvitnemål (ORDF) og 68,6 for ordinær kvote (ORD). Det populære studiet Shipping management har som før høye grenser med 48,9 (ORDF) og 51,7 (ORD). Nautikk har også høye grenser med 47,2 (ORDF) og 52,6 (ORD).

Godt fornøyd

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU i Ålesund er svært godt fornøyd med årets opptak.

– Det er attraktivt å studere ved NTNU i Ålesund, og vi fyller studieplassene med kvalifiserte søkere.  Vi gleder oss stort til å ta imot de nye studentene ved immatrikuleringen 15. august.