Klatrekalk, trening og ventilasjon i praksis

Trening, klatrekalk og ventilasjonens betydning for helse og komfort var tema da VVS-studentene besøkte et klatresenter i Trondheim. VVS-utdanningen fyller 100 år i år.

mann sprayer røyk fra en ampulle opp i lufta. foto
VVS-student Andreas Holmen Dyb bruker en røykampulle for å få innblikk i luftbevegelsene i rommet. Luana Garcia Gomez Lomundal filmer. Foto: Terje Arne Wenaas/NTNU

– Artig å få bruke det vi har lært i klasserommet ute i den virkelige verden, sier student Luana Garcia Gomez Lomundal.

Studentene i faget ventilasjonsteknikk dro på befaring på et klatresenter i Trondheim, for å kartlegge ventilasjonsløsningene der. Trening og klatrekalk er naturligvis viktige faktorer på et slikt senter, og ventilasjonen har betydning for både spredning av kalkpartikler som kan skape irritasjon på slimhinner og for komforten til de besøkende.

klatresenter med ventilasjonsrør i taket. foto
Uten god ventilasjon kan partikler skape irritasjon på slimhinner i nese, øyne og hals. Er folk så vant til å se ventilasjonsrør at de ikke lenger tenker over at de er der? Foto: Terje Arne Wenaas/NTNU

Studentene skulle kartlegge om ventilasjonen fungerte tilstrekkelig i forhold til behovet, og så i tillegg på om det ble brukt mer energi enn nødvendig.

Fornyer undervisning med lange tradisjoner

– Befaringen var starten på faget ventilasjonsteknikk dette semesteret, og vi tror dette vil skape motivasjon til å lære den teorien de får presentert senere i studiet, sier universitetslektor Terje Arne Wenaas, ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk. Wenaas forteller at studentene får flere slike befaringer utover høsten.

Ventilasjon er også tema i oktober når det er markering av 100 år med VVS-teknisk utdanning ved NTNU.

bygning med plen og biler parkert i front, i svart hvitt. foto
Fra baksiden av Hovedbygningen på 70-tallet, da eksosen var mer nærværende på campus og VVS-utdanningen bare var et halvt hundreår. Foto: Nils Bjørnelv / NTH Trykk

Kontakt:

Terje Arne Wenaas, universitetslektor

Maren Agdestein, kommunikasjonsrådgiver