Møtte fremtidens helsepersonell: – Jeg er så stolt

Helsefagstudentene høstet lovord fra regionale arbeidsgivere under årets første karrieredag ved NTNU i Gjøvik.

Karrieredag for helsefagstudenter. Foto.
Godt oppmøte og stort engasjement da studenter og arbeidsliv fikk anledning til å møtes under årets første karrieredag ved NTNU i Gjøvik. Foto: Pål Oppegård-Herje.

– Vi er her for å treffe fremtidens sykepleiere og kolleger. Vi håper å prate med så mange som mulig og introdusere dem for alle de spennende arbeidsoppgavene og avdelingene vi har.

Det sier Cecilie Martinsen Herberg. Hun er avdelingssykepleier ved Sykehuset Innlandet og deltok tidligere denne uken på sin andre karrieredag ved NTNU i Gjøvik.

Godt forberedte praktikanter

– Jeg erfarte i fjor at mange studenter ikke visste at de kunne søke på helgestillinger som førsteårsstudenter. Da er det veldig nyttig for oss å møte dem ansikt til ansikt og fortelle at vi veldig gjerne tar imot førsteårsstudenter. Det gir oss muligheten til å investere i dem over tid, forklarer Herberg.

Hun mener praksis både i og ved siden av studiet er gull verdt.

Avdelingssykepleier Cecilie Martinsen Herberg (midten) forteller om et godt samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og helsefagutdanningene ved NTNU i Gjøvik. Foto: Pål Oppegård-Herje.

– Det er klart at mange kanskje er litt ekstra spente og forventningsfulle når de skal ha praksisopphold i spesialisthelsetjenesten, som jeg jobber i. Men vi ser at de har en veldig vekst i løpet av de ukene de er hos oss, og de sier selv at de lærer masse, forteller Herberg.

Hun beskriver et godt samarbeid med helsefagutdanningene ved NTNU i Gjøvik.

– Vi opplever at vi får gode studenter herfra. De er godt informert og forberedt når de kommer til oss, og de er i det hele tatt godt rustet til praksis, sier Herberg.

Bringer studenter og arbeidsliv sammen

Det er linjeforeningen for helsefag, FRESK, som har sørget for at studentene og arbeidsgiverne har denne muligheten til å bli kjent med hverandre.

FRESK ønsker å samle alle helsefagstudenter og være et bindeledd mellom dem og arbeidslivet. Foto: Pål Oppegård-Herje.

– Vi ønsker å være et bindeledd mellom studentene og arbeidslivet. Vi har derfor invitert alle helsefagstudenter hit i dag for å hilse på fagforeninger og potensielle fremtidige arbeidsgivere, sier Hannah Stordalen, økonomiansvarlig i FRESK.

Målet er ikke nødvendigvis at alle skal finne seg en jobb i løpet av dagen, forklarer hun.

– Håpet er først og fremst at studentene blir litt bedre kjent med arbeidslivet. Kanskje oppdager de også noen nye muligheter for hvor de kan ha praksisplass, sier hun.

– Jeg er så stolt

 Det håper også Nora Karlsen. Hun er radiograf ved Sykehuset Innlandet.

– Det ikke bare enkelt å få et innblikk i en radiografs hverdag, og det er generelt få som vet hva vi egentlig jobber med. Jeg synes derfor det er viktig å vise alle studentene som er her, ikke bare radiografstudentene, hva vi faktisk gjør i det daglige, forteller hun.

Karlsen har selv fulgt radiografutdanningen ved NTNU i Gjøvik nært over tid.

– Jeg blir hentet inn som ekstern underviser en eller to ganger i året. I tillegg har jeg vært eksamenssensor ved flere anledninger. Og jeg må bare si at jeg er så stolt over det opplegget man har her. Det fungerer så bra, både i praksissammenheng og når det gjelder å forberede studentene på yrkeslivet, forteller den engasjerte radiografen.