NTNU er medarrangør for Forsvarskonferansen 20. september

I år har Forsvarskonferansen fått tittelen Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Oppvisning med F-35. Foto: Raymond Andre Hagen/NTNU på Gjøvik
Oppvisning med F-35. Foto: Raymond Andre Hagen/NTNU på Gjøvik

Fra 2024 er sikkerhet og beredskap et av NTNUs strategiske satsningsområder. Dette er en av grunnene til at NTNU også er godt representert på Forsvarskonferansen. Målgrupper for Forsvarskonferansen er hele den delen av samfunnet som interesserer seg for forsvar og samfunnsberedskap, herunder både politikere, myndighetspersoner, næringsliv, ansatte i Forsvaret, forskningsmiljø og studenter. Konferansen arrangeres på Scandic Hell, Stjørdal den 20. september. NTNU vil være godt representert både med stands, innledere og deltakere.

Ascend og Orbit kommer

Bilde av ORBIT sin satellitt i verdensrommet

Orbit NTNU designer og bygger små satellitter som skal skytes ut i verdensrommet. Målet er å skape neste generasjon romingeniører ved å jobbe med komplekse romprosjekter. Orbit stiller med stand på Forsvarskonferansen.

Ascend NTNU er et luftrobotteam ved NTNU som utvikler innovative løsninger  i verdensklasse innen dronekybernetikk. Medlemmene er sammensatt av motiverte studenter på tvers av mange tekniske felt, inkludert autonomi og AI, kybernetikk, datasyn, maskinlæring, programvareteknikk, maskinteknikk og elektronikkdesign.

Ascend_NTNU

Eirik Sivertsen kommer

Eirik Sivertsen

Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU. Han jobber også med Observasjonspyramiden, et konsept som bruker ulike plattformer som sensorbærere for å samle data og overvåke aktvitet. Det involverer undervannsroboter, autonome overflatefartøy, luftbårneplattformer (UAV), satellitter, stasjonære sensorer eller roboter på land.

På Forsvarskonferansen skal Sivertsen være innleder under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.

Vi trenger en kystvakt under vann

Sabotasjen av Nord Stream-rørledningene har vist at undersjøisk infrastruktur er sårbar. Norge har nesten 9000 kilometer med gassrør, mange undervannsinstallasjoner, fiberkabler, strømkabler og annen infrastruktur på sjøbunnen. Er det mulig å beskytte denne infrastrukturen?

Se Innlegg i Dagens Næringsliv av Asgeir J. Sørensen, professor og direktør Amos, Tor Arne Johansen, professor, Olav Bolland, dekan og Eirik Sivertsen, prosjektleder småsatellitter, alle ved NTNU. Saken er også publisert i Gemini

Havovervåkning med logo
Illustrasjon: NTNU Amos/Stenberg

SIMLab kommer

Her kommer et prosjektil ut etter å ha trengt gjennom en 100 millimeter tykk plate av ekstrem lavkarbon betong i 300 m/s.

Ingen vet mer om hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg i sammenstøt enn SIMLab, Structural Impact Laboratory ved NTNU. Flere tiårs forskning og unike laboratoriefasiliteter har gjort gruppen verdensledende. Skreddersydde eksperimenter veksler med modellering og simulering, om nødvendig helt ned til nanonivå. Som del av SIMLab og SFI CASA har NTNU gjennomført flere forskningsprosjekter i samarbeid med både Forsvarsbygg, NSM, Statsbygg, Equinor og Statens Vegvesen når det gjelder fysisk sikkerhet. Sammen med bilprodusentene BMW, Audi, Honda og Renault gjennomfører senteret også sikkerhetstesting av konstruksjoner i aluminium. SIMLab vil være representert med stand på Forsvarskonferansen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommer

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Foto: Torbjørn Kjosvld/forsvaret
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Foto: Torbjørn Kjosvld/forsvaret

Forsvarskonferansen har et rikholdig program og NTNUs bidrag utgjør bare en del av dette. Blant innlederne finner du ellers både forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Ine Eriksen Søreide som leder i Utenriks- og forsvarskommitéen på Stortinget, Peter Hultqvist, tidligere forsvarsminister i Sverige, Generalmajor Kari Juhani Nisula (Deputy Chief of Staff, Operations) Finland, i tillegg til representanter fra både forsvarsindustrien, næringsliv, forskning og utvikling. Programmet og oversikten over innledere oppdateres fortløpende. En rekke spennende bedrifter vil også være representert med stand på Forsvarskonferansen.

NTNU får flyingeniørutdanning fra 2024

Fra høsten 2024 starter NTNU opp med treårig teknisk flyingeniørutdanning. Behovet for flyingeniører er voksende både i Forsvaret og i sivil sektor. Det finnes ikke et utdanningstilbud i Norge og eller Norden i dag som direkte kan fylle dette behovet, for sikkerhetsklarerte kandidater med denne kompetansen.

- Flyingeniører er kritisk for å få maks effekt ut av våre nye kampfly, maritime overvåkingsfly og helikopter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

- Et godt samarbeid mellom NTNU, Forsvaret og aktørene i sivil luftfart er avgjørende for å lykkes med studieprogrammet, og det er stor interesse blant aktørene både i militær og sivil luftfart, sier Geir Asle Owren som er studieprogramrådsleder for Maskin ved Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU. Studiet skal være oppe å gå fra høsten 2024 slik at de første flyingeniørene vil være ferdigutdannet våren 2027, sier Owren.

F-35-teknikere på Evenes flystasjon under Joint Viking 2023.

50 gratis deltakerplasser for studenter ble raskt revet bort

De første 50 studentene som har meldt seg på fikk også gratis deltagerplass på Forsvarskonferansen. Til tross for sommerferie ble de gratis studentplassene ble blåst unna på kort tid. Studenter både fra teknologi- og samfunnsfag vil derfor være blant deltakerne på konferansen.

Om Forsvarskonferansen

Forsvarskonferansen den 20. september arrangeres i et samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsforum Trøndelag, Næringsalliansen i Trøndelag – NIT, Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC), Sparebank1 SMN og NTNU.

Spørsmål?

Koordinator for NTNUs deltakelse på Forsvarskonferansen er Lars Bugge Aarset ved Fakultet for ingeniørvitenskap