NTNU var godt representert på Forsvarskonferansen

NTNU var godt representert på Forsvarskonferansen 20. september. Blant F-35, Heimevernets innsatsstyrker, næringsliv, politikere og forsvarsledelse deltok både Orbit NTNU, Propulse NTNU, Ascend NTNU og SIMLab sammen med en rekke studenter og ansatte som deltakere.

Freider Engstrøm Fløan, Sindre Herstad og Gustav Fosse Hansen fra Orbit NTNU sammen med Simen Flåtter Flo fra Propulse stilte med stand på Forsvarskonferansen. Foto: Lars Bugge Aarset/NTNU
Freider Engstrøm Fløan, Sindre Herstad og Gustav Fosse Hansen fra Orbit NTNU sammen med Simen Flåtter Flo fra Propulse stilte med stand på Forsvarskonferansen. Foto: Lars Bugge Aarset/NTNU

NTNU var medarrangør for Forsvarskonferansen 2023 som ble gjennomført på Scandic Hell. Nordisk samarbeid i en NATO-ramme var tema for årets konferanse med nærmere 400 deltakere fra både forsvaret, politikk, næringsliv og akademia.

Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan krigen i Ukraina påvirker oss og hva et svensk/finsk NATO-medlemskap vil innebære.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var blant innlederne under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme, fra et militært ståsted. Foto: lars Bugge Aarset
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var blant innlederne under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme, fra et militært ståsted. Foto: lars Bugge Aarset
Ine Eriksen Søreide og tidligere forsvarsminister i Sverige Peter Hultqvist var blant innlederne under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme fra et politisk ståsted. Her i samtale med Snorre Valen. Foto: Lars Bugge Aarset
Ine Eriksen Søreide og tidligere forsvarsminister i Sverige Peter Hultqvist var blant innlederne under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme fra et politisk ståsted. Her i samtale med Snorre Valen. Foto: Lars Bugge Aarset

- En viktig arena å delta på

Over 50 studenter og ansatte fra en rekke av NTNUs ulike fagmiljø deltok på konferansen både med stands, som innledere og tilhørere.

- For oss er det viktig å representere studentinnovasjnonen på en arena hvor avansert og presis teknolgi står i høysetet, sier Simen Flåtter Flo som leder studentprosjektet Propulse.

- Vi utvikler forskningsraketter med systemer som berører nærmest alle ingeniørfelt, og da er det naturlig nok aspekter ved prosjektene våre som er relevant å heve fram på en konferanse som dette, sier han.

I oktober er det klart for oppskyting av Propulse sin største og nyeste rakett, Bifrost. Oppskytingen skal gjennomføres i Portugal.

Droneteamet fra Ascend NTNU var på plass. Fra venstre: Hans Bertil Olsson, Edvard Sire, Fredrik Bjerk, Bendik Norli og Andreas Traa Utkilen. Foto: Lars Bugge Aarset
Droneteamet fra Ascend NTNU var på plass. Fra venstre: Hans Bertil Olsson, Edvard Sire, Fredrik Bjerk, Bendik Norli og Andreas Traa Utkilen. Foto: Lars Bugge Aarset

- Vi deltar for å bli bedre kjent med andre droneinteresserte, og ønsker å lære mer om hvordan vi kan bruke kunnskapen vår til å hjelpe Norge i en forsvarssammenheng, sier Hans Betil Olsson i Ascend NTNU.

Øystein Jacobsen og Rannveig Marie Færgestad ved SIMLab NTNU. Foto: Lars Bugge Aarset
Øystein Jacobsen og Rannveig Marie Færgestad ved SIMLab NTNU. Foto: Lars Bugge Aarset
20mm prosjektil fra testskyting hos SIMLab NTNU. Foto: Lars Bugge Aarset
20mm prosjektil fra testskyting hos SIMLab NTNU. Foto: Lars Bugge Aarset

- For NTNU og SIMLab er det viktig å delta for å vise aktørene i forsvarssektoren hvordan vår kunnskap og forskning, utviklet gjennom 16 år med SFI-senter, kan bidra i en forsvarssammenheng, sier Rannveig Marie Færgestad. Hun er stipendiat ved SIMLab og Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU.

- På SIMLab forsker vi på hvordan ulike materialer og strukturer oppfører seg under ekstreme belastninger, som eksplosjoner, skudd og kollisjoner, og bruker eksperimentelle tester og numeriske simuleringer for å utvikle tryggere løsninger til alt fra bygninger, biler og gassledninger til romfartøy, sier hun.

Sikkerhet og beredskap blir et av NTNUs tematiske satsningsområder fra 2024. I tillegg starter NTNU også opp med treårig flyingeniørutdanning fra høsten 2024.

Påmelding for 2024

Årets forsvarskonferanse var tidlig fulltegnet og det var flere som ble for sent ute til å få plass. Neste års konferanse blir 19. september 2024 på Scandic Hell. Påmeldingen er åpnet slik at det allerede nå er mulig å sikre seg plass.

Også i 2024 blir det et begrenset antall gratis deltakerplasser for studenter.

Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU og var innleder under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad. Foto: Lars Bugge Aarset
Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU og var innleder under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad. Foto: Lars Bugge Aarset
"Over alt, alltid!" Selv blant soldatene i HVs Innsatsstyrke Rype var NTNU-studenter på plass. Foto: Lars Bugge Aarset
"Over alt, alltid!" Selv blant soldatene i HVs Innsatsstyrke Rype var NTNU-studenter på plass. Foto: Lars Bugge Aarset
Demonstrasjon av norsk teknologi, nano-dronen Hornet. Foto: Lars Bugge Aarset
Demonstrasjon av norsk teknologi, nano-dronen Hornet. Foto: Lars Bugge Aarset
Overflyving med Luftforsvarets F-35. Foto: Lars Bugge Aarset
Overflyving med Luftforsvarets F-35. Foto: Lars Bugge Aarset