Lars Bugge Aarset

Lars Bugge Aarset var kommunikasjonsrådgiver ved fakultet for ingeniørvitenskap

Skrevet av Lars Bugge Aarset

Innovasjon

Vellykket oppskyting av NTNU-rakett i Portugal

Fredag 13. oktober gjennomførte NTNU Propulse en vellykket oppskyting av raketten Bifrost. Raketten ble skutt opp til 1000 meter og oppskytingen er en del av European Rocketry Challenge – EuRoC i Portugal.

Avduking av raketten Bifrost. Foto: Lars Bugge Aarset / NTNU
Innovasjon

– Dette er vårt neste skritt mot verdensrommet

Torsdag 28. september ble raketten Bifrost avduket. I oktober er det klart for oppskyting i Portugal.

Freider Engstrøm Fløan, Sindre Herstad og Gustav Fosse Hansen fra Orbit NTNU sammen med Simen Flåtter Flo fra Propulse stilte med stand på Forsvarskonferansen. Foto: Lars Bugge Aarset/NTNU
Innovasjon

NTNU var godt representert på Forsvarskonferansen

NTNU var godt representert på Forsvarskonferansen 20. september. Blant F-35, Heimevernets innsatsstyrker, næringsliv, politikere og forsvarsledelse deltok både Orbit NTNU, Propulse NTNU, Ascend NTNU og SIMLab sammen med en rekke studenter og ansatte som deltakere.

Aqua Nor 2023 Foto: Lars Bugge Aarset
Forskning

Matsikkerhet og bærekraft på Aqua Nor

Matsikkerhet og bærekraft er tema på årets Aqua Nor og har NTNU en viktig rolle. Verdens største teknologimesse for akvakultur venter i år 30.000 besøkende i løpet av uken.

Velkomstdag for kvinnelige studenter
Studier og studentliv

Økende kvinneandel i teknologifag

Søndag 13. august arrangerte NTNU velkomstdag for nye kvinnelige studenter på teknologifag. Arrangementet som ble gjennomført før immatrikulering og den offisielle studiestarten, har som formål å styrke og inkludere kvinner i teknologifag med lav kvinneandel.

Oppvisning med F-35. Foto: Raymond Andre Hagen/NTNU på Gjøvik
Forskning

NTNU er medarrangør for Forsvarskonferansen 20. september

I år har Forsvarskonferansen fått tittelen Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?