NTNU-professor vinner teknologipris og oppfordrer til karbonfangst og -lagring

Asgeir J. Sørensen, AMOS-direktør, gründer og professor ved Institutt for marin teknikk ved NTNU, vinner OG21 Technology Champion-pris for forskningsarbeidet og oppfinnelsene som er gjort i regi av NTNU AMOS senter for fremragende forskning (SFF).

Halvnært bilde av Asgeir J. Sørensen, professor i marin teknikk ved NTNUs Institutt for marin teknikk
Asgeir J. Sørensen, professor i marin teknikk, er for tiden gjesteprofessor ved UC Berkeley, California, USA. Foto: Privat

Blant NTNU AMOS sine leveranser er mer enn 230 doktorgradsstipendiater, mer enn 50 postdocs og over 2000 vitenskapelige publikasjoner.

– Professor Asgeir J. Sørensen har vært direktør for AMOS-senteret ved NTNU, et senter som i ti år har forsket på autonome marine operasjoner og systemer. I tett samarbeid med solide partnerne og med lederstøtte fra NTNU har professor Sørensen og hans team utviklet kunnskap og innovasjoner med stor betydning for undervisning, forskning, næringsliv og forvaltning, sier juryleder Lars Sørum som til daglig er forskningssjef i Sintef.

En pris på vegne av alle i AMOS

I tillegg til en rekke innovasjoner er åtte spin-off selskaper startet som følge av NTNU AMOS sin forskningsvirksomhet.

– Jeg tar imot denne prisen på vegne av alle som har vært med på Senter for fremragende forskning NTNU AMOS, sa Sørensen i sin takketale. Partnere til NTNU AMOS har vært SINTEF Ocean, SINTEF Digital, DNV, Equinor og Norges forskningsråd. 

Han fortsatte:

– Sentrene for fremragende forskning er et av de mest kraftfulle virkemidlene Forskningsrådet har for langsiktig og fundamental forskning.

NTNU AMOS har hatt tre forskningsområder:

  • Teknologi og metoder for kartlegging og overvåking av havet i rom- og tidsskalaer.
  • Marinrobotiserte plattformer.
  • Risikostyring og maksimert operabilitet av skip og havkonstruksjoner.

Omfanget av forskningen fra AMOS har dekket områder som olje og gass, offshore vind, shipping, havbruk, fiskerier, kystkonstruksjoner, marin forskning og forvaltning, samt marin sikkerhet. 

Appell om karbonlagring

I takketalen var Sørensen også opptatt av å se framover, i en tid med globale utfordringer knyttet til klima, miljø, natur, energi, mineraler og sikkerhet.

– Jeg benytter anledning til en appell. Skal vi lykkes med omstilling til nullutslipps-shipping, må vi gå veien via hydrogenbaserte produkter som baserer seg på hydrokarboner med karbonfangst og lagring (CCS). Det skal utvikles nye globale leveransekjeder av nye blågrønne drivstofftyper. Det haster for Norge å ta posisjoner her. Det er bra både for klima, verdiskapning og lønnsomhet.

Han trakk også fram det han mener er to av de viktigste leveransene og gjennombruddene i NTNU AMOS: Observasjonspyramiden og innføringen av en kombinert ladestasjon og kommunikasjonsstasjon for undervannsroboter på havbunnen utenfor Munkholmen i Trondheim.

Les også: NTNUs første forskningssatellitt på oppdrag i Arktis

To vinnere i år

Juryen fikk inn 20 nominasjoner, de fleste av dem var svært gode, ifølge juryleder Sørum. Til slutt sto de igjen med to kandidater som har utmerket seg på hver sin måte. Sørensen fikk altså en medprisvinner.

Den andre vinneren av OG21 Technology Champion er Dr. Vidar Mathiesen, direktør for teknologiselskapet InflowControl som har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som brukes for å begrense vann- og gassproduksjon fra oljebrønner.

Teknologien fører til vesentlig lavere klimagassutslipp, reduserte kostnader og høyere utvinningsgrad. Den er hittil installert i 275 brønner på fem kontinenter.

Prisen ble delt ut av Olje- og energiminister Terje Aasland under OG21-forum 16. november 2023.

OG21 deler årlig ut prisen “OG21 Technology Champion” for å hedre ildsjeler som har vært avgjørende for at ny teknologi har blitt tatt i bruk betydelig raskere enn det som er vanlig.

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Gjennom OG21 kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og bli enige om strategier og tiltak for å møte utfordringene.