NTNUs campussamling har aldri vært et «monsterprosjekt»

Dagens Næringsliv omtaler 27.6.2022 NTNUs campussamling i Trondheim som et “monsterprosjekt”, og ønsker regjeringen “lykke til i jakten på flere statlige overdådighetsmilliarder”.

Foto: Felix Seifert/NTNU

Kronikk av rektor Anne Borg.

Dagens Næringsliv omtaler 27.6.2022 NTNUs campussamling i Trondheim som et “monsterprosjekt”, og ønsker regjeringen “lykke til i jakten på flere statlige overdådighetsmilliarder”.

NTNU har aldri planlagt et overdådig monsterprosjekt. Vi er enig i at kvadratmeterprisen for det opprinnelige prosjektet var høy, men det var ikke som følge av ekstravagante krav fra NTNU. Vi ønsket et prosjekt med gode bygg og nødvendig funksjonalitet for vår virksomhet innen forskning, utdanning, innovasjon, kunstnerisk virksomhet og kunnskapsformidling.

Nå er kostnadene til prosjektet halvert, fra tolv til seks milliarder. Men seks milliarder er prisen for et helt annet prosjekt enn den opprinnelige campussamlingen. Viktige deler er nemlig tatt ut:

  • Prosjektet er redusert fra 123 400 til 91 000 kvadratmeter.
  • Vi får ikke samlet kunst, arkitektur, musikk og design til det som skulle bli et kraftsenter for NTNUs utøvende, skapende fag.
  • Vi får ikke samlet undervisningen for alle lavere grads studenter sentralt på campus på Gløshaugen.
  • Vi får ikke byttet ut de utdaterte magasinene til Vitenskapsmuseets samlinger (et krav fra Riksrevisjonen).
  • Vi har måttet kutte betydelig i miljøambisjonen, og får ikke bygg som produserer mer energi enn den bruker, eller utslippsfrie transportløsninger.

Omfanget av prosjektet er altså kuttet, ikke bare kostnaden.

Vi er likevel glade for at vi får seks milliarder, fordi det er mer enn null. Seks milliarder gjør at vi får samlet humaniora og de samfunnsvitenskapelige miljøene, og vi kommer et stykke på vei med å integrere dem med de naturvitenskapelige og teknologiske miljøene ved NTNU.

Det gjør det mulig å lykkes med deler av hovedformålet med campussamlingen; å samle studenter og fagmiljø, og senke terskelen for å samhandle på tvers av fag, og finne nye innfallsvinkler og løsninger. NTNU og Norge trenger at våre studenter og fagmiljøer jobber sammen for å løse de store utfordringene samfunnet står overfor. Vi trenger teknologer med kunnskap om mennesker og samfunn, og vi trenger samfunnsvitere med god forståelse for den teknologien som preger oss.

Seks milliarder er ikke nok, men en start. Vi ved NTNU skal gjøre vårt og vil jobbe videre med å sikre mest mulig kostnadseffektive og hensiktsmessige utbyggingsmodeller som gir størst mulig verdi: For NTNU og for Norge.

Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv.