NTNUs styre behandler campussamling

Bakgrunnen for styremøtet er oppdraget Statsbygg og NTNU har fått fra Kunnskapsdepartementet om å redusere omfang og totalkostnad for campussamling.

Hva blir framtiden for campus på Dragvoll? Foto: Nils Kristian Eikeland / NTNU

Bakgrunnen for styremøtet er oppdraget Statsbygg og NTNU har fått fra Kunnskapsdepartementet om å redusere omfang og totalkostnad for campussamling.

Mandag 23. mai fra klokken 20:30 til 21:30 er det møte for NTNUs styre, der de skal behandle campussamlingen.

Statsbygg og NTNU ble bedt om å utrede ulike alternativer for en rimeligere campussamling, og skal levere en felles rapport som redegjør for arbeidet til Kunnskapsdepartementet senest 25. mai.

Rapporten beskriver ulike alternativer og kostnader knyttet til disse. Den gir også en vurdering av hvilken gevinst de ulike alternativene vil gi for NTNU.

Møtet vil strømmes, og kan følges via nett her (linken blir aktiv en stund før møtet).

Du kan lese mer om forslagene, og se dokumentene her.

Pressekontakt: 

Hanna Jones