Ny desentralisert legeutdanning i gang på NTNU i Ålesund

Ni studenter ble tirsdag 15. august ønsket velkommen til NTNU i Ålesund, der de tar fatt på sitt tredje år av sin seksårige legeutdanning.

Velkomstskilt som ønsker velkommen til Ålesund
De første ni legestudentene ble ønsket velkommen til Ålesund etter sine to første studieår på Campus Øya i Trondheim. Nå har studentene valgt Ålesund som sitt tredje studieår. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes).

Målet er økt rekruttering til helseregionen og større kapasitet på legeutdanningen i landet. Utdanningstilbudet som tilbys ble til etter signering av en avtale i januar 2022, mellom Helse Møre og Romsdal HF og NTNU. 

Historisk åpningsdag

Institutt for helsevitenskap i Ålesund var vertskap for åpningsmarkeringen av utdanningen tirsdag 15. august. Instituttleder Svanhild M. Arentz Schønberg ledet programmet og hun siterte en kollega på at dette er det største som har skjedd her ved NTNU i Ålesund. 

Selv la hun til at dette også er det største som har hendt i denne regionen, for å sikre rekruttering av nyutdannede leger, og ikke minst sikre gode helsetjenester for alle som bor her.

Instituttleder for Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Svanhild M. Arentz Schønberg og dekan Siri Forsmo åpnet markeringen. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

– Som instituttleder så gleder jeg med over å ha fått tilført et nytt fagområde til instituttet her i Ålesund. Vi har fått en ny studentgruppe og nye kolleger. Vi ser frem til et styrket samarbeid innen utdanning og forskning, både med regionalt helseforetak og primærhelsetjenesten gjennom denne etableringen.

De ni som ble behørig ønsket velkommen har gjennomført sine to første studieår på Campus Øya i Trondheim, før de nå kommer til Ålesund. Her har de valgt å være i sitt tredje år. Om dette året gir mersmak har de også mulighet til å fortsette inn i et fjerde og femte år av studieløpet de er i gang med. 

Fra og med høsten 2024 vil det hvert år komme tjue 3. års-studenter som har søkt seg til NTNU Link Ålesund gjennom ordinært samordna opptak. Disse studentene blir i Ålesund i sitt tredje og fjerde år samt får praksisplass ved ett av sykehusene i Møre og Romsdal på 5. året. 

Studentene skal lære det samme som studenter i Trondheim. Undervisningen vil foregå i realistiske situasjoner i sykehus, allmennpraksis og helsehus. Studentene får base både ved Ålesund sykehus og ved NTNU.

Riktig og viktig

Siri Forsmo er dekan på Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Hun beskrev prosessen med å realisere medisinstudiet i Ålesund som ganske lett. Her i Ålesund var det et umiddelbart godt engasjement til stede og en entusiasme for at dette skal vi få til – for dette var viktig! 

– Jeg vil også legge til at dette er riktig og det er viktig for landet, sa Forsmo. 

Hun vektla ambisjonen om å få spredt legeutdanningen ut i landet, for å få bedre rekruttering. 

– Det å få utnyttet den brede og store kompetansen i den norske helsetjenesten er også viktig. Sykehuset her i Ålesund, med helseforetaket i Møre og Romsdal, er høykompetent!

– Det er heller ikke en ulempe at den desentralisert legeutdanning åpner for at en blir kjent med deler av landet, som man kanskje ikke ellers aldri ville ha blitt kjent med eller søkt seg til, la hun til.

Forsmo minnet studentene på den fine muligheten de nå får til å bli generalister i utdanningsløpet sitt. De får tilegnet seg breddekompetanse til å kunne gå ut i helsetjenesten, og kanskje vil de der også finne et interessefelt de kan gå videre inn i, enten det er på sykehus eller i primærhelsetjenesten. 

Klare til å utdanne flere

Politisk og i andre fora vises det nå gjerne til at Norge ikke lenger kan basere seg på at andre land skal utdanne legene for oss.  Selv om det er et godt samarbeid med St. Olav hospital, så ser NTNU at det nå er svært mange helseprofesjoner som skal utdannes der. Da er det en fordel når studenter kan være ved andre sykehus, der de får erfare en større bredde, kommer tettere på pasientene og det blir lettere å se pasientflyten enn på store universitetssykehus.

NTNU har kapasitet til å utdanne flere leger og har kompetansen som skal til, sa Siri Forsmo i sin hilsen. (Foto: Børge Sandnes/NTNU)

– NTNU har kapasitet til å utdanne flere leger. NTNU har også kompetansen som skal til, sa Forsmo. 

– På NTNU tar vi nå opp 150 studenter, og vi har sagt at NTNU kan øke til 200 studieplasser på legeutdanningen. Men om NTNU får flere studieplasser så vil ikke økningen skje i Trondheim. Den vil skje i Ålesund og Levanger. 

Forsmo avrundet med å gratulere studentene, som hun mente har gjort et veldig klokt valg. 

– Utdanning av leger her lokalt vil få en stor betydning for Ålesund kommune og omkringliggende kommuner. Det er jeg overbevist om, sa Forsmo. 

Stort engasjement

Helse Møre og Romsdal har sammen med NTNU jobbet hardt siste året for å komme raskt i gang med et fullgodt studietilbud. Det har blitt satset når det gjelder kursing av personell både faglig og administrativt, og på å få god infrastruktur. 

Det var en synlig stolt konstituert administrerende direktør Heidi Nilsen ved Helse Møre og Romsdal HF, som sa at dette var en viktig dag for alle sykehusene i fylket. 

– For å gi dere et godt læringsutbytte, så må vi investere både tid og fagressurser for at vi skal lykkes sammen. Og ikke minst for at dere skal trives med oss, og se på oss som en fin fremtidig arbeidsplass, sa Nilsen til studentene.

Nilsen pekte også på at et styrket samarbeid mellom fagmiljøet på sykehuset og NTNU er viktig i forhold til kvaliteten på tjenestene, og for å styrke fagmiljøet og kvaliteten på helsetjenesten i hele fylket.

Studieoppsettet overbeviste

Anders Vagle fra Stavanger er en av de ni studentene som nå tar fatt her i Ålesund. Han fortalte at flere av de ni var noe usikre på idéen i utgangspunktet. Selv hadde han aldri vært så ambivalent noen gang. 

– Men med sommeren fikk jeg tenkt på alle de nye mulighetene. Selve studieoppsettet ble viktigste grunn for at jeg tok avgjørelsen. Her blir det mer teambasert læring, mer praktisk og mer pasientkontakt enn forelesningssaler. 

– Desentralisert studieforløp handler ikke bare om fantastiske turmuligheter og fjell på alle sider. Det handler også om å utvikle selvdisiplin, mer sykehuseksponering og bli bedre kjent med sine klassekamerater, sa han.

Han formidlet en stor takk til alle de som har vært inne i prosessen som ledet han og de åtte andre studentene fram til denne fantastiske muligheten. 

– Første studiedag har alt lovet godt for fortsettelsen.