Rekordsøking til NTNU i Ålesund, med medisin som ettertraktet nykommer

Tallene fra Samordna opptak er klare, og mange har sitt drømmestudium i Norges vakreste by. De havbaserte studieretningene er populære i Ålesund, sammen med den svært ettertraktede nykommeren medisin. 

Hele 1799 søkere har et studium ved NTNU i Ålesund øverst på sin ønskeliste hos Samordna opptak. Vi gleder oss til å ønske dem velkommen! Foto: Kristin Støylen

Tallene fra Samordna opptak er klare, og mange har sitt drømmestudium i Norges vakreste by. De havbaserte studieretningene er populære i Ålesund, sammen med den svært ettertraktede nykommeren medisin. 

– I år fortjener det nye medisinstudiet overskriftene, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet.  –  Her er det 15,6 søkere per plass, noe som gir en andreplass på listen over de studiene ved hele NTNU som har flest søkere per plass.

Nasjonalt har søkingen til høyere utdanning en nedgang på 12,4%. NTNU i Ålesund kan derimot glede seg over en oppgang på hele 12,7%. Hele 1799 søkere har et studium ved NTNU i Ålesund øverst på sin ønskeliste hos Samordna opptak i år. I 2021 var tallet 1596. Viserektor mener at en generell økning på 12,7% virkelig er verdt å juble for.

Viserektor Annik Magerholm Fet. Foto: Kristin Støylen

– Dette er positivt for hele regionen, med tilførsel av høy kompetanse.

Maritime og marine fagområder populært

NTNU i Ålesund ligger tett på næringslivet, og dette gjenspeiles i jevnt økende søkertall på de havbaserte studieretningene de siste årene. Bachelorstudiene i nautikk, shipping management og biomarin innovasjon har mange søkere pr studieplass i år som tidligere. Det er henholdsvis 5,7 – 5,5, og 3,5 søkere per studieplass.

Nasjonal nedgang på sykepleie, oppgang på helsemastere

Bachelor i sykepleie opplever en nedgang for hele landet på 23 % fra fjoråret. I Ålesund er nedgangen på ca 15,5%, men sykepleie er fremdeles et populært studium med 260 søkere til 155 studieplasser. Mange ønsker å ta en masterutdanning innen helse, og her er det økning i søkertall for Ålesund.

Innovasjon er attraktivt

De økonomisk-administrative studieretningene har hatt stabilt gode søkertall de siste årene. De er fortsatt populære selv om årets tall er noe lavere enn i fjor. Bachelorstudiet i markedsføring, innovasjon og ledelse skiller seg ut med en oppgang på 23%.

Økt satsning på studentmiljø

Magerholm Fet ser at studentene ved NTNU har stått på for å utvikle studentmiljøet, og slik bidratt til å gjøre det enda mer attraktivt å være student i Ålesund. Flere linjeforeninger og andre organisasjoner er kommet til.

– Vi ser frem til åpning av det nye studenthuset Sundebygget i august, opplyser hun. – Dette vil bidra til flere møteplasser både faglig og sosialt, og blir et løft for Campus Ålesund.

Søkere via lokalt opptak

Ved NTNU i Ålesund kan man via lokalt opptak til NTNU søke grunnstudier, studiekvalifiserende forkurs, 2-årig master, og videreutdanning. Til ingeniørstudiene er det også mulig å søke direkte til NTNU via alternative opptaksveier som yrkesvei. NTNU i Ålesund tilbyr 687 studieplasser via Samordna opptak og 203 plasser via lokalt opptak. Til sammen har Ålesund 890 studieplasser for de som skal starte grunnstudier eller forkurs. I tillegg har NTNU i Ålesund 2-årige mastere innen flere fagområder, og videreutdanninger innen helse. Medregnet disse studieplassene, vil vi ønske velkommen til omtrent 1100 studenter til høsten.