Slik kan vi fjernstyre lab: CO2-varmepumpe for oppvarming av bolig

I VVS-lab kan ansatte og studenter fjernstyre et laboratorium for tester, og dette har overføringsverdi til fjernstyring av faktiske styringssystemer for bygninger.

forsker peker på skjermen, mens hun har på headset. foto
Her samtaler jeg med digitalt deltakende gjester i Stavanger fra bedriften Flow Design Bureau, som tester fjernstyring av laboratoriet i praksis. Bilder: Maren Agdestein/NTNU

Dette er et blogginnlegg. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Skrevet av
En kvinne med skjorte og dressjakke
Natasa Nord Professor

Før sommeren inviterte vi ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk til demonstrasjon av fjernstyrt lab («remote lab») med CO2-varmepumpe for oppvarming av bolig. Invitasjonen gikk spesielt ut til personer som jobber med å drifte og følge opp energisystemer i bygninger, styringssystemer for bygninger og lignende.

forsker viser rigg i lab med tilhørere. foto
Svært spente tilhørere under frokostmøtet med lab-demo.

Målet med fjernstyring av lab er å tilby et alternativ for studenter som er forhindret til å møte opp eller for internasjonale studenter som ikke har et lignende laboratorium på sitt studiested. På denne måten blir det lettere å samarbeide og skape muligheter for de som ikke kan komme fysisk til laboratoriet.

– Jeg fikk lyst til å begynne som student på Gløshaugen igjen, sa Mikael Arntsen, prosessingeniør og prosjektleder i Skala Fabrikk etter at han hadde besøkt oss. Det var en veldig hyggelig tilbakemelding.

forsker forteller om rigg i lab til tilhørere. foto
I VVS-lab er et fullskala rom med vannbåren oppvarming og varmtvannstank, koblet sammen med varmepumpe som bruker kjølemediet CO2.

Også video er viktig for fjernstyring av laboratoriet

Fordi selve opplevelsen av lab med CO2-varmepumpe og oppvarmingssystem er veldig fysisk, er det viktig å ha videooppkobling gjennom Zoom eller Teams i tillegg. Fysisk opplevelse for et sånt laboratorium innebærer at man må lytte til kompressoren etter at man har startet den. Hvis man sitter et annet sted er det vanskelig å vite at anlegget faktisk er på ved bare å trykke på startknappen. Likevel, for de som er erfarne finnes det løsning på dette også. Da kan man se over grafene i loggen og se på endringer som kompressoreffekt og trykkdifferanse.

rigg med rør og ledninger. foto
Sansene er også viktig i lab, men det finnes løsninger som kan gi informasjonen vi trenger når vi sitter fysisk et annet sted.

Det var i forbindelse med Erasmus-prosjektet RE-OPEN vi åpnet lab for besøkende, for å vise hvordan den kan fjernstyres og hvordan har vi utviklet opplegget. Andre partnere i det aktuelle prosjektet har gjort noe lignende, men på andre typer av anlegg. For anlegget som er vist her er det vi i fagmiljøet fra institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) ved NTNU som har utviklet anlegget med de fysiske komponenter og elementer for måling.

Selve CO2-varmepumpen er fra Cadio, mens det vannbårne anlegget er utviklet av oss. All logging og kobling av signaler til programmet LabVIEW er også gjort av fagmiljøet fra EPT. For å få et mer oversiktlig grensesnitt i LabVIEW har vi engasjert Flow Design Bureau. Til slutt, for å få mulighet til fjernstyring, har vi samarbeidet med NTNU IT.

  • Se også: Energi og innemiljø – forskningsområde ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk

Om

portrettbilde av forsker. foto

Natasa Nord er professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk