Trøndelagsutstillingen: Kunstprisen til tidligere KIT-student

NTNUs kunstpris gikk i år til kunstneren Agnieszka Foltyn (f. 1987, New Zealand) for sitt verk til Trøndelagsutstillingen, tegningen «Shadows».

Dekan Marianne Skjulhaug og prisvinneren foran verket. Foto: Susann Jamtøy/ Trøndelagsutstillingen

NTNUs kunstpris gikk i år til kunstneren Agnieszka Foltyn (f. 1987, New Zealand) for sitt verk til Trøndelagsutstillingen, tegningen «Shadows».

Kunstens rolle i hverdagen

Foltyn er en billedkunstner, kurator og skribent, som er bosatt i, nettopp, Trondheim. Hun arbeider med tegning, installasjon, performance og kunst i offentlig rom, hvor hun utforsker kunstens rolle i hverdagen. Foltyn har en mastergrad fra KIT ved AD-fakultetet, NTNU, som hun fullførte i 2017.  Dermed tilhører hun et av de første kullene som ble uteksaminert etter etableringen av det internasjonale masterprogrammet ved KIT.

Kunstakademiets rolle

Prisen ble overrakt av Dekan ved Fakultet for arkitektur og design (AD-fakultetet), Marianne Skjulhaug, som framhevet kunstakademiets rolle i å bidra til å gjøre Trondheim til en attraktiv by for kunstnere å arbeide å bo i; kunststudiet har bidratt til å tilføre et velkomment mangfold blant kunstnerne som bor og virker i byen.

Attraktiv kunstby

Årets vinner av Kunstprisen, Agnieszka Foltyn, tidligere KIT-student. Foto: Per Stian Monsås/NTNU

Det at Foltyn er bosatt i Trondheim, er et synlig tegn på at i tillegg til å være en attraktiv studentby -så er også Trondheim en attraktiv kunstby å bli værende i etter endt utdannelse. Kunstnere som har mulighet for å utøve sitt virke, velger å bli værende i byen og det er tydelig  at langt flere etablerer sine karrierer her.

I juryens begrunnelse heter det at:

«Shadows» representerer et landskap av forgjengelig hukommelse. Verket speiler opplevelser fra barndommen, minner fra avfotograferte landskap, og – bevisste eller ubevisste – minner fra de stedene hvor kunstneren har bodd. Slik som hos den franske filmskaperen Chris Marker, preger også minner fra barndommen denne kunstnerens verk.Selv om bildene kommer fra personlige hendelser, snakker «Shadows» til oss om en universell opplevelse, om det paradoksale forholdet vi har til bilder, hukommelse, tid og forgjengelighet. Bilder kan hjelper oss å huske, men leder oss også til opplevelsen av å glemme. Begge prosessene vekkes til live i selve fremstillingen av kunstverket, og i tegningenes materialitet. Hverdagslige minner er som skygger som dannes av solens refleksjoner på vannet, møysommelig skapt ved å fjerne lag av grafitt på papir. Resultatet er bølgende gråtoner og estetisk sublime drømmeaktige krusninger.

Juryen for NTNUs kunstpris består av en representant fra Kunstakademiet i Trondheim (KIT), NTNU (Nabil Ahmed) og Trøndelagsutstillingens jury (denne gang representert ved Per Formo).

Om prisen:

NTNU Kunstpris på 20.000 kroner skal deles ut til en kunstner som har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim eller annen utdanning fra NTNU. Prisen setter søkelys på det viktige samspillet mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim, og har en intensjon om å koble de to fagmiljøene i byen sterkere sammen.

Om Trøndelagsutstillingen 2022:

212 kunstnere sendte inn sine arbeider, og juryen har valgt ut 33 kunstverk/serier av 31 kunstnere med tilknytning til Trøndelag, som utgjør årets utstilling.

Årets utstilling er preget av arbeider som uttrykker en søken mot sine omgivelser og mot naturen, en tilknytning. Politisk ustabilitet, klimakrise og et skiftende verdensbilde gjør at vi søker å finne en mening i det som skjer rundt oss, og utstillingen presenterer en innsikt i samtidens strømninger på kunstfeltet.