US National Guard besøker NTNUs forskningssentre

I februar hvert år kommer 100 amerikanske soldater til Trøndelag for å gjennomføre et to ukers trenings- og opplevelsesprogram. I år har en gruppe amerikanske offiserer også besøkt forskningsmiljøene på NTNU.

Rektor Anne Borg snakker foran de militære gjestene
Rektor Anne Borg ønsker velkommen og gir en presentasjon av NTNU. Foto: Lars Bugge Aarset/NTNU

Besøket er en del av NOREX-utvekslingen mellom US National Guard i Minnesota og Heimevernet i Norge. Utvekslingen feirer 50-årsjubileum i 2023.

I forbindelse med utvekslingen gjennomfører en gruppe av offiserene et eget program, en Senior Training Contingent – STC, for å bli kjent med forsvar, næringsliv, samfunn og kultur i Norge og Trøndelag. Denne STC-gruppen har også ønsket å besøke NTNU.

– Hensikten med besøket er å vise frem litt av det gode samarbeidet vi har mellom industri, forskning og forsvar i Trøndelag, sier Ebbe Deraas, oberst (p) og forsvarskoordinator i Proneo.

Testskyting av betong

Offiserene fikk en innføring i NTNUs forskning på både cybersikkerhet og kunstig intelligens – AI, avansert geofysisk overvåkning av jordkloden og havet, samt «large language models» som ChatGPT og NTNUs satsning på småsatellitteknologi.

I tillegg fikk amerikanerne besøkt laboratoriet til SIMLab/SFI CASA som demonstrerte beskytning av betong med prosjektiler for å undersøke hvordan materialer og strukturer reagerer på støt og andre ekstreme belastninger. Hensikten er å sikre maksimal beskyttelse mot kuler og eksplosjonsbelastninger, samt å beskytte bygninger mot missiler.

SFI CASA samarbeider tett med både Forsvarsbygg og Forsvarets Forskningsinstitutt – FFI.

I tillegg til laboratoriene på NTNU fikk amerikanerne også besøkt SINTEF Digital, Innovasjon Norge, oppdrettsbedriften Revsnes Sesalmon i Stoksund, sikkerhetsselskapet Falck Nutec og teknologibedriften Maritime Robotics som utvikler ubemannede farkoster for både luft og sjø. I løpet av det to uker lange oppholdet skal gruppen også besøke forsvarsministeren, Forsvarets Operative Hovedkvarter og ulike militære avdelinger, samt næringslivsaktører som Kongsberg og Nammo.

– Dette er et offisielt besøk og har betydning for det norsk/amerikanske samarbeidet, sier Deraas.

NOREX-utvekslingen 50 år

Hvert år drar soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og HV-ungdommer til Minnesota i USA for å lære av US National Guard. Samtidig kommer amerikanske soldater til Norge for å lære å overleve i norsk natur.

NOREX-utvekslingen (Norwegian exchange) mellom Heimevernet og National Guard i Camp Ripley, Minnesota, USA, har pågått siden 1974 og i år markeres 50-årsjubileumet for utvekslingen.

Hensikten med NOREX er å styrke kontakten og det gode samarbeidet mellom Heimevernet i Norge og Minnesota National Guard. Den norske NOREX-kontigenten bruker å bestå av rundt 100 soldater, fordelt mellom innsatsstyrkesoldater og HV-ungdom fra hele Norge. Samtidig kommer rundt 100 National Guard-soldater til HV-12 på Værnes i Norge. NOREX bidrar til å opprettholde det tette samarbeidet mellom USA og Norge og ta vare på vår felles historie.

Med i gruppen fra Minnesota National Guard var oberst Jason P. Benson Commander, 175th Regiment, oberst Jesse R. Carlson is Commander, 133rd Operations Group and an Evaluator Navigator for the 133rd Airlift Wing, oberst Brian G. Malecha G6, Joint Forces Headquarters and sersjantmajor George R. Jensen, Minnesota National Guard’s Asst Adjutant General.