Første sivilingeniørstudium i Ålesund: – Ambisjonen er å utgjøre en forskjell

Fra høsten 2024 kan studenter bli sivilingeniør ved NTNU i Ålesund. Da blir det oppstart på det nye internasjonale masterstudiet i mekatronikk og automatisering.

Foto fra åpning av nytt siviling.studie.
Instituttledere Hans Petter Hildre og Rune Volden. Foto: Maren Haanshuus Mikkelsen.

Mer enn hundre nysgjerrige studenter, ansatte og inviterte gjester hadde møtt opp for å høre om den nye muligheten.

Instituttledere Hans Petter Hildre og Rune Volden sto for åpningsinnlegget, før ordet ble gitt til et begeistret panel av representanter fra næringslivet og helseforetaket.

–  Hadde jeg vært student i dag, hadde jeg satset på denne linjen, sa leder i Ulstein Group, Tore Ulstein. – Denne kombinasjonen av det vi kaller tradisjonelt domene og det digitale, som er kommet for å bli, er uslåelig.

Panelet besto av representanter fra maritim og teknologisk industri, samt helseforetaket.

Mange hadde tatt turen til foajeen i Sundebygget på fredag, for å høre om det nye masterprogrammet. Foto Maren Haanshuus Mikkelsen.
Mange hadde tatt turen til foajeen i Sundebygget på fredag, for å høre om det nye masterprogrammet. Foto Maren Haanshuus Mikkelsen.

Unikt studium

–  Dette er et nytt og innovativt studium som det ikke finnes maken til i NTNU, eller i Norge for øvrig, sier studieprogramkoordinator Øivind Kåre Kjerstad. –  Vi skal ta det beste fra teknologistudiene her på campus, og gjøre de enda bedre i dette programmet. Det skal bli knallbra både for studentene og for næringslivet som vi skal fore med gode kandidater.

Kjerstad trekker frem at nå trenger man ikke å flytte til de store byene for å bli sivilingeniør.

– At vi får et sivilingeniørstudium viser at kvaliteten her er minst like godt som ved de større universitetene. Vi kommer til å være i front på å iverksette noe som heter Fremtidens teknologistudier der vi i større grad skal inkludere virkelige problemstillinger fra næringslivet og jobbe med å løse disse på en praktisk og pragmatisk måte. Studentene får bryne seg på spennende prosjekter der de får drive med produktutvikling gjennom flere semestre, forteller Kjerstad.

Og at næringslivet har plass til disse studentene er hevet over enhver tvil.

– Vi har så mange uutforskede problemstillinger der vi kan få inn studenter som kan være med å utvikle våre tjenester og produkt. Vi er ikke bare ute etter de flinkeste studentene som gjør det bra på eksamen, vi er ute etter de som har lyst til å gjøre en forskjell, kom det fra Ulstein under panelsamtalen.

Håvard Lien, forsknings- og innovasjonssjef i Vard Group, sa seg enig med Ulstein. – Vi i Vard er i en ansettelsesperiode nå, og har et stort behov for folk. Vi ønsker det nye studiet hjertelig velkommen. Jeg tenker også at det er en kjempefordel at man kan bygge to år oppå en annen type fagutdanning i stedet for å ta ett langt løp.

Tore Ulstein, Ulstein Group og Håvard Lien, Vard Group. Foto: Maren Haanshuus Mikkelsen.
Tore Ulstein, Ulstein Group og Håvard Lien, Vard Group. Foto: Maren Haanshuus Mikkelsen.

Global relevans

Masterstudiet er et internasjonalt studium som allerede har tiltrukket mange utenlandske søkere. Studenter verden over får unik praksiserfaring og lærer kontekstuelt i samarbeid med industripartnere som i mange tilfeller er store globale konsern.

–  Kompetansen studentene får gjennom studiet vil komme dem til gode hvor enn i verden de velger å jobbe senere. I tillegg gir et internasjonalt studentmiljø nye impulser og bidrar til et læringsfelleskap som ikke bare gagner studentene, men også de faglig ansatte, sier studieprogramleder Robin T. Bye.

Studiet har to retninger; robotikk og intelligente system, og maritime system.  Studiet er også godt tilrettelagt for ingeniører som allerede jobber i bedriftene, men som ønsker eller trenger kompetanseheving. Det er mulig å tilpasse de individuelle studieplanene slik at disse ingeniørene kan jobbe redusert hos sin nåværende bedrift samtidig som de gjennomfører studiet.

På tvers av institutter

Studiet er et samarbeid mellom Institutt for IKT og realfag og Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk. Bye forteller at planene for studiet har modnet over flere år samtidig som teknologi- og samfunnsutviklingen har skutt i været.

– Det er ikke til å stikke under en stol at NTNU er en stor organisasjon med dype røtter innen disiplinorientert utdanning og tydelig avgrensede fagområder. Vi er derfor stolte av å ha skapt dette studiet som et samarbeid på tvers av fakulteter og institutter, og det viser med tydelighet det som bør være en av styrkene til Campus Ålesund, nemlig å kunne samarbeide og dra veksler på hverandre på tross av organisasjonsstrukturer, sier Bye.

Hildre nevnte dette i åpningsinnlegget sitt på lanseringen. – Utfordringer krever tverrfaglighet, og vi har en liten campus i Ålesund som har unike muligheter for å få til denne tverrfagligheten. Vi har to institutter som nå starter en utdanning sammen med et utgangspunkt i ambisjonene ved å gjøre en forskjell.

Panelet besto av representanter fra maritim og teknologisk næringsliv, samt helseforetaket. Foto Maren Haanshus Mikkelsen.
Panelet besto av representanter fra maritim og teknologisk næringsliv, samt helseforetaket. Foto Maren Haanshus Mikkelsen.