NTNU i Gjøvik fortsetter å tiltrekke seg godt kvalifiserte søkere

2 569 søkere har fått tilbud om studieplass ved NTNU i Gjøvik. 1 943 gjennom Samordna opptak og 626 i det lokale opptaket.

Studenter fra Fadderuka i 2021. Foto.
God stemning og solskinn under Fadderuka i 2021 ved NTNU i Gjøvik. Foto: Kenneth Nordahl-Pedersen/NTNU

Spente søkere fra hele landet har nå fått vite om de kom inn på drømmestudiet til høsten. NTNU i Gjøvik har også i år gode søkertall, med 2,2 søkere per studieplass etter hovedopptaket 20. juli. Det er viserektor Gro Kvanli Dæhlin godt fornøyd med.

– Tallene viser at det er attraktivt å studere ved NTNU i Gjøvik, og at vi tiltrekker oss godt kvalifiserte søkere. Det gleder meg å se at så mange ønsker å studere hos oss, sier Dæhlin.

Viserektor ved NTNU i Gjøvik. Foto.
Viserektor Gro Kvanli Dæhlin er godt fornøyd med årets opptakstall. Foto: NTNU

Lange ventelister og høyt nivå

Flere av studiene ved NTNU i Gjøvik opplever stor interesse fra søkerne og har mange på venteliste.

Bachelorutdanningene i paramedisin og radiografi har begge flere hundre på venteliste i år, og poenggrensene ligger på henholdsvis 53,9 og 47,2. Også utdanningen i grafisk design utmerker seg, med 272 søkere på venteliste og en poenggrense på 50,5.

Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet fortsetter å være et populært valg med 173 på venteliste og en poenggrense på 49,8. Vi ser ellers en økning i søkere til dataingeniørutdanningen med studieretning «cybersikkerhet og programmering» og bachelor i elektroingeniør. Her er det henholdsvis 1,8 og 2,0 søkere per studieplass.

Den nettbaserte bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon opplever en økning fra i fjor og har hele 559 på venteliste med en poenggrense på 52,9. Også de nettbaserte bachelorutdanningene innen ingeniørfag har svært god søkning, med 10,9 søkere per studieplass på nettbasert byggingeniørutdanning og 3,5 søkere per plass på tilvarende utdanning for maskiningeniør. Det er ellers stabile søkertall til teknologi- og ingeniørutdanningene.

– NTNU i Gjøvik har utdanninger som etterspørres i samfunnet og som er populære blant søkere. De som begynner her vil tilføre viktig kompetanse både til regionen og resten av landet, sier Dæhlin.

Helsefagene opplever både opp- og nedgang

I år ser vi en nasjonal trend med nedgang i antall søkere til sykepleieutdanningene. Dette berører også bachelorutdanningen i sykepleie ved NTNU i Gjøvik hvor det er noen ledige studieplasser.

– Antallet studieplasser ved sykepleie i Gjøvik har vært stabil i flere år, og dette er første gang vi ikke har venteliste. Med det samfunnsoppdraget vi har, ønsker vi å fylle alle studieplassene våre. Derfor har vi lagt ut 20 studieplasser på «ledige studieplasser» for å forsikre oss om at studiet blir fylt opp, forklarer Dæhlin.

De øvrige helseutdanningene i Gjøvik opplever en god økning. Foruten de ovennevnte utdanningene i paramedisin og radiografi, kan bachelor i ergoterapi vise til solide søkertall, med 52 på venteliste og 53,9 i poenggrense.

Sterkt lokalt opptak påvirkes av studieavgift

I tillegg til søkere gjennom Samordna opptak har NTNU i Gjøvik også mange søkere til master- og videreutdanningene i det lokale opptaket. Noen av videreutdanningene innen helsefag har i år blitt masterutdanninger, og vi ser en solid økning i antall søkere på over 50 %. De andre videreutdanningene fortsetter også å være populære.

Årets internasjonale masteropptak har derimot vært preget av mye usikkerhet med bakgrunn i den nylig innførte studieavgiften for søkere utenfor EU/EØS og Sveits. NTNU i Gjøvik har normalt 20–30 masterstudenter fra disse områdene hvert år. I år ligger imidlertid antallet an til å bli mer enn halvert.